Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Zendingen/retouren/klachten/schade

Verzenden

Op dit moment levert www.sillaacapulco.com in Nederland en overige landen in Europa. Voor levering in de V.S. neem een kijkje op onze website voor de V.S.; https://www.sillaacapulco.us/

Alle leveringen in Europa vinden momenteel plaats vanuit Nederland.
Aan postbusadressen wordt niet geleverd. 

De leveringstermijn wanneer het product op voorraad is bedraagt ongeveer een week. 

U bent zelf verantwoordelijk voor het invoeren van juiste adresgegevens voor de levering van de bestelde producten. Als door onjuiste of onvolledig ingevoerde gegevens de bestelling niet kan worden afgeleverd zullen hiervoor extra leveringskosten worden doorberekend. 

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier-voor-herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres:
Fair Furniture B.V.

Professor Romeinstraat 11b

5013BX, Tilburg

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen."

 

Retourneren

    1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
    2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Kosten in geval van retourneren en terugbetaling

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd."

Als u het product wilt ruilen, neemt u dan a.u.b. eerst contact met ons op via [email protected]

Onze pakketten worden verzonden via onze partner Cheapcargo

Klachten

Indien je een klacht hebt over onze producten of onze service, dan kun je contact met ons opnemen via email. Je krijgt van ons binnen 7 dagen na ontvangst van je klacht een inhoudelijke reactie.

"Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)."

 

Schadeclaims

Bij ontvangst van uw pakket of pallet zending vragen we u zorgvuldig te controleren op schade aan de verpakking en inhoud.

Wanneer er schade wordt geconstateerd is het belangrijk dat u de zending niet accepteert en er een melding wordt gemaakt van de schade op de vrachtbon (bill of lading/pakbon) van de transporteur.

 

Overige vragen inzake leveringen:

- Wie is de vervoerder? We versturen onze pakketten doorgaans met DHL

- Ontvang ik als klant een track&trace code? Ja, voor alle zendingen met DHL ontvang je een track&trace code.

- Wat doet de vervoerder als ik niet thuis ben bij bezorging? Dan wordt het artikel nogmaals aangeboden. Is er dan nog niemand aanwezig dan wordt het pakket afgeleverd bij een afhaalpunt. 


- Wat is de levertijd? Voorraad artikelen worden doorgaans binnen een week geleverd. Indien een artikel niet op voorraad is communiceren we de levertijd binnen 48 uur na bestelling.


- Wat zijn de verzendkosten? Alle zendingen in Nederland zijn kosteloos.